woensdag 20 februari 2008

Inter...

Overigens meld ik met enige bravoure en grijns dat noch interdenominationeel, noch interdenominationaal, noch interdenominaal tot de bestaande woordenschat wordt gerekend. Wat we ook doen, het is een neologisme.
Interdenominaal wordt in het Afrikaans al wel gebruikt, maar is in het Nederlands een beetje knullig omdat het woord denominaal wel bestaat; het betekent: afgeleid van een zelfstandig naamwoord.
In het Engels hebben ze het dan weer over interdenominational.
Met veel plezier en genoegen stimuleer ik jullie dus allen tot het veelvuldig gebruik van de term interdenominationeel. Deze is overtuigend de moeilijkste van de drie en hoort dus duidelijk in het Nederlands thuis. We hebben nog maar een dikke honderdnegentigduizend andere gebruikers te overtuigen om het te laten accepteren als VanDalistisch woord.

Dus, uw aandacht voor een bericht van algemeen nut:
Wordt van de ontwikkeling van de taal een deel,
Gebruik het woord interdenominationeel!

Post-neoclassissistische februarisymballade

Het symbool
Van de smaak
Waarvoor je gaat
Bestraal je
Omgetrokken
In’t kwadraat
Waarna je nog wel
Een half
Slaapje slaat
Het vergaat de Deurnese schouwburg
Als een onbekend Nineve
Even in de Italiaanse spraak
Dat capitool aanhalen is
- in februari -
Ook niet veilig meer.
Nochtans schijnt ’t vrouwelijk verlangen
De geïdealiseerde Romein
Zeer bekend geweest te zijn
(ach, die romantieke oudheid, dat was nog eens wat)

Een klein gedichtje,
Recht uit mijn hart,
Opgedragen aan mijn broer die
Schoolplichtig dichten moet

Ps: en die hopelijk van plan is iets meer moeite te doen dan mijn op een klein halfuur bijeengeklad gezwam.