donderdag 24 april 2008

Psalm

DISCLAIMER: Lees liever niet verder als je de neiging hebt snel woorden als blasfemie in de mond te nemen. In het bijzonder als je wil vermijden dat je zulke woorden met mijn persona gaat verbinden. (Dat zou aangenaam zijn.)
Mijn handschrift draagt meer emotie dan mijn typoscript, maar mijn typoscript is wel een stuk leesbaarder. Het staat ook niet op een enveloppe.


Psalm
Op de wijze van rauwe woede. Een lamentatie.

'Lo! Lieth flat and loveth Setebos!
Zij is een wreed en ondoorgrondelijk god.
Laten wij haar liefhebben
Want hoe zouden we liefhebben wat we begrijpen?

Laat de Almachtige voorwaarts treden
Laat Hij tonen dat ik niet slechts zijn Caliban ben.

Ik heb zeer geprezen de Here
En ben tot Hem genaderd.
Hij wenste mij niet in zijn nabijheid
Hij wierp me terug in de diepste diepten van mezelf.
De Heer is mij een leugenachtige minnares geweest.

Ik zal de Here dank brengen voor zijn wreedheid
Zijn donderende stilte
Want hoe zou ik zijn toorn doorstaan?
Hoe zal de schuldige gespaard blijven
Als ontluikende narcissen afgerukt ter aarde storten?
De geur van de verbroken bloem is onze God tot een reukoffer.
Hij neemt het met grimmige hand
We weigerden het zelf te brengen.

Als een dwaas sta ik op tegen mijn Schepper
Hij weigert mij in mijn dwaasheid te antwoorden.
Ik hef mijn pathetische vuisten als antennes ten hemele
De Zwarte Keizer in de hemel stuurt slechts ruis
White noise, white light, white heat
Hij beantwoordt de aanklacht niet.

Laat ons de onkenbaarheid onzer Heer bezingen
Dat zijn hete adem ons niet verschroeie
Noch zijn ijzige blik ons bevrieze

Ik heb zeer geijverd voor de Here
Hij zag het juist mij het mosterdzaad te ontnemen
En woedes zaaier te zenden

Hey God, see me, pictures crazy
All the world I've seen before me passing by
I've got nothing, to gain, to lose
All the world I've seen before me passing by

I don't feel anymore

Ik schreeuw tot de Almachtige
Dat Hij mij neerslaat met zijn verpletterende Rechterhand
Beter verdien ik niet

Gruwel, Elegie, Narcotica, Agonie, Dood, Erbarmelijkheid
U toont zich schild noch vriend.
Hoe zal ik dan uw lof zingen?

Zal ik tegen U uitrijden
Een zeker einde tegemoet?
Voor U me dan neerslaat
Leg het me uit
Begrijpen zal ik het niet
Als ik begreep zou het me doden.
Maar...
Ik wil U horen
Ik wil U zien
Leg het mij toch uit.
Slechts aan het einde van de Apocalyps
Is het geluk te vinden.
Halleluja
Zeiden Jeff Buckley, Nick Cave
En al de heiligen