woensdag 8 augustus 2012

Place aux rêves

Dit is het mes.
Wat dit niet is, is zo een situatie waarin je een dergelijke indicatief verwacht - een verkoop, een moordonderzoek, misschien een museum.
Dit is het mes waarvan ik droomde. Kartel voor kartel, van punt tot heft. Schoon, analytisch, afstandelijk: dit is het.
Dit is de stuip die ik me op het lijf jaag. Dit is de haat die mijn ogen harder, kouder maakt. Smerig, emotioneel, penetrerend: dit is het.

Dit is het bloed. Drink het.
Wat dit niet is, is zo een situatie die een dergelijke imperatief vereist - een eucharistie, een heksensabbat, misschien een studentendoop.
Dit is het bloed dat me ontstroomde. Druppel voor druppel, van karmozijn tot vermiljoen. Omineus, organisch, purgerend: drink het.
Dit is de genegenheid die ik me schenk. Dit is de liefde die mijn handen zachter, warmer maakt. Present, artificieel, besmeurend: dit is het.

Dit is het woord. Ken het. Het zij eeuwig.
Wat dit niet is, is zo een situatie voor dewelke men een dergelijke conjunctief benodigt - een inauguratie, een verjaardag, misschien een jaarwisseling.
Dit is het woord hetwelk ik betoomde. Klank voor klank, van larynx tot lippen. Universeel, minutieus, ubiquiet: het zij eeuwig.
Dit is de troost die ik me bied. Dit is het mysterie dat me veerkrachtiger, lauwer maakt. Enig, chaotisch, contingent: dit is het.

Opdat ik leve, offer me: dit is het.

Geen opmerkingen: