vrijdag 15 maart 2013

Klant, uiteraard

Lil B, you can f*ck my b*tch.
Een zelfcensuur die me enigszins verstomt. Je bent ertoe over gegaan op een universiteitstafeltje te schrijven. Je richt je tot een tweederangsrapper in wat voor commerciële hiphop geëigend taalgebruik is, met de bijbehorende diepgang. De nood aan zelfcensuur doet zich in dergelijke omstandigheden niet vaak gevoelen.
Lil B, you can f*ck my b*tch.
De betekenis van het gezegde is niet verdwenen. Niemand vergist zich in de bedoeling van wat er staat, zelfs al bestaan er voor b*tch aardig wat mogelijkheden. De vulgariteit is niet verminderd omdat twee klinkers achter asteriskjes verdoken gaan. Er is geen ruimere context waarin de schabouwelijkheden figureren die misschien interessant zou kunnen zijn voor tere kinderzieltjes die beide woorden niet zouden herkennen - men kan zich moeilijk inbeelden dat de gemiddelde peuter veel interesse heeft voor Lil B. De betekenis is niet onderdrukt, wat gewoonlijk toch een doel is van censuur. Er wordt hier juist het overschrijden van een bepaalde, nogal nauwe norm benadrukt. De betekenis ligt er vingerdik op.
Lil B, you can f*ck my b*tch.
En toch, en toch, onbekende tafelkerver, is het hoogst onduidelijk wat je met het geheel van deze zin wil communiceren. Is het een factuele beschrijving van waartoe Lil B in staat is? Is het een toelating die je hem verleent? Tracht je een dédain uit te drukken tegenover Lil B door hem je sloppy seconds toe te werpen? Wil je hem bewonderen? Je met hem vereenzelvigen?
Je vulgariteit staat als een paal. Of het boven water is, valt nog te bezien, maar alleszins als een paal. Maar waartoe heb je haar aangewend? Wat was er de zin van? Wat wilde je met Lil B, die je boodschap nooit ofte nimmer onder ogen zal krijgen?
Lil B, you can f*ck my b*tch.
Is het genialiteit? Ligt hier een stukje diep doordachte kunst voor mijn ogen? Heb je met de censurerende asterisken willen benadrukken dat de betekenis van wat je wilde communiceren ten gronde onachterhaalbaar, verborgen is? Ligt hier een commentaar op de condition humaine, de onmogelijkheid om tot echte intersubjectiviteit te komen?
Of ben je toch gewoon een verveelde, domme kl**t?

Geen opmerkingen: