dinsdag 3 april 2012

Hij graaft diep en gulzig in Moria

No hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte

Verborgen blijft zijn nochtans nerveuze ademtocht, maar zijn hartenklop doet zijn middenrif hevig trillen. Ook zijn buik stampt het ritme mee. Gejaagd raast het bloed hem door het lichaam, zet zijn huid aderstrak. Zijn romp schuifelt millimeter per millimeter nader tot het cuttermes. Hij is compleet bevangen door de subtiele, gladde scherpte van het metaal. Dan legt het mes carnaal de liefdesverklaring af. Gewillig capituleert het vlees. Een prik, een pijnlijke gloed; zijn huid barst, een bloeddruppel trippelt over de koele indringer.
Haar hand legt zich over de zijne. Haar opgerichte tepels kietelen zijn rug, haar fluisters beroeren zijn oor. “Niet te diep. Nu gewoon een snelle haal, zo, opzij.” Ze leidt zijn onmachtige hand. Zijn vel wijkt als boter. Bloed krioelt de wonde uit, het lijdensgenot kaapt zijn hersenen. Bevend keert hij zich naar haar, reikt haar het hongerige mes. Zonder omhaal of ritueel rijt ze een snede vlak onder haar borst. Ze verenigen hun hartenwonden in een sidderende omklemming.

Als ze weg is pakken de donkere wolken zich weer samen over zijn gemoed. De kamer die hem zojuist nog een sacraal altaar scheen, lijkt nu vast van plan hem te verstikken. Hij vliedt naar de badkamer, wast de wonde uit en legt er een windel rond. Hij verbergt zijn schaamte onder een extra laag kleding. Een gevoel martelt hem: het bloed schildert zich als een onindambare vlek over zijn kleren; iedereen kijkt door hem heen, ziet slechts de snee. Nu al snakt hij naar een volgende offerrite, een nieuwe verlossing.
Weken van absolutie voor zichzelf dwingen hem zich voor eeuwig te verhullen onder lange mouwen, lange broeken en leugens over tuimelingen met de fiets voor de keer dat de dunschiller zijn wang streelt. De drang naar genezing manifesteert zich van langsom vaker. Zo voelt zij het ook en ze drijven hun sabbatten gevoelig op.

Liefdevol streelt hij zijn karmozijnen stromen. Nooit valt hij meer dan nu met zichzelf tezamen.
Een spiegelscherf heeft zijn rug open gelegd. Hij neemt de scherf van haar over en drinkt het beeld van haar naakte, perfecte lichaam in. In een flits ziet hij de weerkaatsing van het zijne in het stukje spiegelglas. Hij ontdekt de afwisseling van witte littekens met net iets minder wit ongeschonden vel. Zijn ogen glijden over zijn armen, waar hij een soort subtiel gecontrasteerde zebra of okapi lijkt. Hij blikt weer naar haar en haar als pasgeboren volmaaktheid. Hoe was dit hem niet eerder opgevallen? Zijn hand klemt zich over de scherf, scharlaken verbergt het beeld van zijn eigen, gescheurde huid. “Waar zijn je littekens?” Onbegrijpend kijkt ze hem aan, haar hoofd een tikje scheef. “Waar zijn je littekens?” Zijn stem slaat een tikje over. De bebloede hand waarin de spiegel zich heeft begraven priemt een beschuldigende vinger haars weegs. Ze snikt, ze stapt op hem toe, haar armen rillend uitgestrekt. Ze tast in hem, verschuilt zich in zijn lichaam. “Nee!” Wild schudt hij zijn hoofd. Hij kerft zijn lijf open, graaft dieper om haar uit te bloeden – weg te werpen. Doof voor de smeekbeden van zijn zieltogende ledematen en oerkreten slakend maakt hij jacht. Plotsklaps gegiechel ontrukt hem aan zijn manische trance. Op de vensterbank zit het zwanenmeisje. Ze wijst naar zijn buik.

Het zwanenmeisje had hij kort na het begin van de bloedoffers ontmoet. De pas gestorven zwaan – er was hem een vleugel afgehakt – lag aan de voet van Willem Elsschot. Hij was het dier gaan bekijken en het meisje was van erachter opgedoken. In haar ene hand lag een bebloede sikkel, in de andere het nog nakloppende hart dat ze hem triomfantelijk aanbood als was hij een Maya-godheid.

Uit zijn beschadigde buik duikt een lemmet op, een koksmes zoals alleen echte venten het hanteren. Het voltrekt een zodanig snelle seppuku van binnenuit dat hij onwillekeurig voelt of zijn hoofd er nog wel op staat. Uit zijn gapende binnenste klimt een jongen. Venetiaans blond, een blauw en een groen oog. Hij is het mannelijke evenbeeld van het zwanenmeisje, dat haar armen uitstrekt naar de nieuwgeborene. Ze geeft het kind een borst die ze zo-even absoluut niet had, maar dat zal haar unheimliche dubbelganger een worst wezen. Hij sabbelt genoegzaam een eind weg.

Hij ligt in een ziekenhuisbed. Zwanenvleugels houden hem behaaglijk warm. Leren riemen houden hem kordaat tegen. Lange weken is hij rustig geweest, heeft hij zichzelf welhaast gemogen. De verpleger ging zich zowaar afvragen of die afschuwelijke verwondingen niet door een ander waren toegebracht. Wist hij maar hoeveel gelijk hij had.
Vandaag is ze er weer, een van zijn kinderen aan elke hand. Ze draagt een tutu. Bloed gutst volkomen ongeregeld over haar benen. De kinderen scheuren de banden los. De twee zwanen deinzen terug van het bed. Zijn diabolische tweeling werpt de onfortuinlijke vogels begerige blikken toe. Ze schenkt hem een theelepeltje. Als je maar lang genoeg kerft voldoet eender welke scherpte. Als vanouds vloeit het rode leven op zijn lijf. Met zijn ringvinger volgt hij het spoor, van zijn lies tot aan de lakens. Extatisch versmoren ze in malkander, zijn vingers verstrengeld in de hare. Hun kroost heeft de zwanen kaalgeplukt en verorbert smakelijk hun rauwe vlees. De vleugels bieden ze hem aan. Met de lederen riemen kan hij ze op zijn schouders binden en hier vandaan stijgen.
Door zijn hoofd schalt Iggy Pops The Idiot. Aan de galg naast hem reciteert Villon zijn ballade. Kraaien wachten niet eens tot hij gekadavreerd is om zijn ogen uit te pikken.

De verpleger kon alleen maar gissen naar de verschrikkingen die iemand moet gezien hebben om voor zijn haastige levenseinde nog de moeite te doen zijn eigen ogen op te eten.

Geen opmerkingen: